Kategori: folkrörelse

Demonstranter i Barcelona

Kan politiska folkrörelser driva på förändringar?

Kan folkrörelser bibehålla sitt engagemang för en hållbar framtid när de får politisk makt? Mine Islar, biträdande professor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, ägnade hela 2016 åt en fältstudie av Barcelona en Comú, en plattform för flera folkrörelser, för att ta reda på mer. Islar valde Barcelona...