Kategori: Fisk

Nanosmå plastpartiklar får karpfiskar att bli slöa

När små, små partiklar av plast ansamlas i våra sjöar kan de tas upp av växt- och djurplankton. Det har nu visat sig att detta kan leda till att karpfiskar ändrar sitt beteende. De blir sämre på att både fly och jaga. Uppemot åttio procent av allt skräp i våra...