Kategori: falska läkemedel

Försäljningen av falska mediciner beräknas dra in enorma vinster, långt mer än vad organiserad brottslighet med droger betingar, skriver Susanne Lundin. Här två förpackningar med malariamedicin, Coartem. Den högra är förfalskad och det avslöjas med felaktig placering av batchnumret.

”Falska läkemedel växande och underskattat hälsohot”

Miljardmarknad med dödliga konsekvenser. Falska mediciner är ett nästan okänt hälsohot för svensk allmänhet, trots att de dyker upp bland läkemedel som köps på internet. Andelen svenskar som handlar mediciner på nätet ökar. Nu krävs tydlig och återkommande information om farorna med förfalskningar, skriver Susanne Lundin. Tre kroppar i förvridna...