Kategori: Elina Andersson

Starkare tillsammans: Bybor från Sere i Tororo-distriktet i sydöstra Uganda.

Kollektivt ansvar på Afrikas landsbygd

För att bemöta ökad social och ekonomisk utsatthet har småbrukare i Östafrika börjat samarbeta mer långsiktigt. Att bilda lokala samarbetsgrupper stärker såväl individens som kollektivets förmåga att hantera utmaningar och förbättra levnadsvillkoren visar Lundaforskarna Elina Andersson och Sara Gabrielsson i en omfattande studie. Levnadsvillkoren för småbrukare i Östafrika har försämrats...