Kategori: Cirkulär Biobaserad ekonomi

Karolina Östbring

Från djurfoder till en proteinrik frukostprodukt

Att slänga eller elda upp odlingsrester, eller ätbara produkter som inte gått till försäljning, är ett slöseri med jordens resurser. Det är även dålig ekonomi för bönderna. Cirkulär ekonomi inom jordbruket innebär att man tar vara på värdet i en produkt eller en råvara, genom använda den till att, exempelvis,...

Varför en cirkulär biobaserad ekonomi?

Krönika av Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem Som vi alla känner till har vi under mänsklighetens hela historia levt av förnybara resurser tills för drygt ett sekel sedan då vi började utnyttja fossila resurser som kol och sedermera olja i en allt snabbare takt. Vi börjar nu fullt...

Mikroskopbilden visar en bit tallved i genomskärning så att vedens olika typer av celler syns.

Naturen inspirerar forskarna till gröna processer och produkter

Tänk på doften av multnande löv i en skog på hösten. Mycket av doften kommer från bakterier och mögelsvampar i jorden som bryter ner växtrester. Naturens nedbrytningsprocesser ger forskare nya idéer om hur bränsle, plaster, kemikalier och ingredienser till hushållsprodukter, för att nämna några exempel, kan framställas ur restprodukter från...

På spaning efter skogens guld

Forskare vid Lunds universitet vill öka värdet av vår skog genom att hitta nya, mer värdefulla användningsområden för ämnet lignin. Skogsbruksindustrin står inför stora utmaningar när skogsråvaran blir allt mindre efterfrågad inom delar av den traditionella pappersindustrin. Detta som en följd av det mer digitaliserade samhället. Vi måste därför hitta...