Kategori: Cancer

Mördarceller ger dödssignal

Målsökande antikroppar som blockerar leukemistamcellers möjlighet att föröka sig och samtidigt lockar till sig kroppens naturliga mördarceller. Dessa ger i sin tur dödssignalen till den sjuka stamcellen. Science fiction? Nej – bara en vanlig dag i labbet. Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste typen av leukemi hos vuxna och drabbar runt 350 personer varje år i Sverige....

mikroRNA framtidshopp vid prostatacancer

Genom att mäta kroppens halter av utvalda mikroRNA finns förutsättningar att ställa diagnos och prognosticera sjukdomsutveckling vid bland annat prostatacancer. Intresset i forskarvärlden kring mikroRNA är stort. MikroRNA är små molekyler som finns i kroppens celler med förmåga att påverka bland annat generna. Upptäckten ägde rum i början av 1990-talet...

Levercancerceller

Färgad svepelektronmikroskop (SEM) av två hepatocellulära cancer (HCC) celler. Denna typ av levercancer är en vanlig form. Din lever kan skadas av genetiska defekter, alkoholmissbruk eller kronisk infektion med sjukdomar som hepatit B och C.

Prostatacancercell

Prostatacancercell

Färgad svepelektronmikrofotografi (SEM). Den ojämna ytan hos denna cell är typisk för cancerceller. Celler kan bli klumpar och bilda tumörer, som ofta invaderar och förstör närliggande vävnader. Prostatan är en liten körtel hos män strax under urinblåsan och den producerar en vätska som ingår i sädesvätskan. Män över 50 år...