Kategori: Teknik & naturvetenskap

Ett rättviseperspektiv på energi

Medan flera av världens länder påbörjat en övergång från användning av fossila bränslen till mer hållbara förnybara energikällor har en grupp forskare på Pufendorfinstitutet börjat undersöka rättviseaspekterna av olika energisystem och omställningar. Gruppen – som samlar forskare från områden som teknik, juridik, hållbarhetsvetenskap, kulturgeografi, miljö- och energisystem, humanekologi och miljöekonomi...

Odlare bör satsa på perenna grödor i stället för att odla ettåriga, som exempelvis ris.

Perenna grödor för ett hållbart jordbruk

– Vi kan inte odla som vi gör idag om vi vill skapa ett verkligt hållbart jordbruk. Vi måste öppna upp för att börja använda andra typer av grödor än de ettåriga och komma bort från den ensidiga användningen av monokulturer, säger Lennart Olsson från Lund University Centre for Sustainability...

Energieffektivisering med människan i fokus

Vi vill ha bra luft och behaglig temperatur i våra boenden, samtidigt som det är ljust och inte för bullrigt. Det ska heller inte förbrukas för mycket energi och resurser. Hur går den ekvationen ihop när byggnader renoveras för att spara energi? Och hur påverkar människorna själva inomhusmiljön genom sitt...

Individens roll i en hållbar stadsutveckling

I sin forskning tittar Maria Johansson på hur vi som individer upplever vår miljö men också hur vi beter oss. I det senaste projektet vill forskarna ta fram enkla metoder som kan användas i samhällsplaneringen för att bättre fånga upp individers önskemål och reaktioner på planerade förändringar i stadsmiljön eller...

Floden Cheonggyecheon i Seoul visar hur man kan utforma grönområden i städer för att hantera översvämningar och förbättra stadslandskapet.

Banbrytande projekt kring naturbaserade lösningar i städer

Ett banbrytande europeiskt projekt vill hjälpa städer att ta de bästa och mest bärkraftiga besluten för förbättrade levnadsförhållanden, anpassning till klimatförändringarna och hantering av hetta, stormar och nederbörd. Kan städer ta naturen till hjälp för att bättre klara klimatförändringarna? I ett nytt projekt kommer 1000 lösningar från 100 städer att...

Är en hållbar tillväxt möjlig?

Krönika av Alexander Paulsson, lektor i företagsekonomi som driver forskningsgruppen Sustainability, Ecology and Economy (SEE) vid Ekonomihögskolan i Lund samt verksam vid K2, nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Vad krävs för att vi ska ha en välmående planet och samtidigt kunna leva ett gott liv? Mitt forskningsområde ”otillväxt” syftar till att...

Äldre slinker ur nätet

Vår digitala topografi är i ständig förändring och Sverige är i dagsläget tredje bäst på digitalisering i EU. Vi är över 90 % som använder oss av internet, men de äldre generationerna halkar efter visar ny forskning.  – I Sverige lägger vi mycket ambitioner på att digitalisera tjänster, bland annat...

– Många kanske tycker att insekter är otäcka kryp, men vi kan lära oss mycket av dem eftersom de har relativt enkla lösningar till ganska komplexa problem, säger synforskare Emily Baird.

Hur otäcka insekter blir hjälpsamma robotar

Endast vår fantasi sätter gränser för vad vi kan använda robotar till. För att förverkliga fantasin behövs dock kunskap och inspiration från många olika områden. Vad behöver vi exempelvis veta för att utforma smarta robotar som hjälper till vid olyckor eller utför tunga transporter? Synforskare Emily Baird menar att vi...

Algoritmer är morgondagens beslutsfattare

Din närvaro på internet generar en stor mängd information. Hur är det ställt med den personliga integriteten i kölvattnet av digitaliseringen i samhället? Hur medvetna är vi om att mycket vi gör i smarta telefoner och på internet registreras av stora företag som Apple och Google som sedan säljer vidare...