• Glenn Billqvist är en av alla tusentals diabetiker som ingår i forskningsprojektet ANDIS. Ett register som idag täcker in 90 % av vårdgivarna i Skåne
    Glenn Billqvist är en av alla tusentals diabetiker som ingår i forskningsprojektet ANDIS. Ett register som idag täcker in 90 % av vårdgivarna i Skåne

ANDIS öppnar upp dörrar till smartare behandling av diabetes

Diabetes är en komplex sjukdom. Men med forskningsprojektet ANDIS, alla nya diabetiker i Skåne, öppnas dörrarna till att fler kan få rätt diagnos som i sin tur leder till smartare behandling. ANDIS registrerar alla nya fall av diabetes i Skåne och är en stor kunskapsbank för forskare som för första gången kan börja förstå sjukdomens olika ansikten.

Diabetes är egentligen flera olika sjukdomar med olika orsaker bakom. Det som de olika variationerna har gemensamt är att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes är även den mest vanliga icke-smittsamma sjukdomen runt hela världen. Det är främst typ 2-diabetes som accelererar i de länder som får bättre ekonomi och där befolkningen börjar äta fel sorts mat och röra på sig mindre. Även i Sverige är diabetes en tickande bomb. En av nio svenskar har sjukdomen eller befinner sig i riskzonen. Och folksjukdomen bara ökar.

För Glenn Billqvist kom telefonsamtalet från vårdcentralen med besked om att han har diabetes som en överraskning.

– Jag hade inte känt av några symptom alls utan levde som vanligt. Men vid en årlig hälsokontroll upptäcktes sjukdomen.

GLENN BILLQVIST ÄR EN MAN MED MYCKET ENERGI och stort engagemang som är mitt uppe i livet. Arbetet innebär resor varje vecka i Norden eller Europa med ibland långa och obekväma tider på flyg och flygplatser. Att få diabetes innebär en omställning i livet, en förändring som ibland kan vara svår. Men Benny har hittat ett sätt att leva som passar honom och hans vardag.

– Första tiden efter diagnosticeringen fick jag se över mina rutiner och lägga om vissa. Jag behöver tänka mer på vad jag äter och hur och när. Men två tabletter om dagen håller sjukdomen i schack, och en motionscykel är inköpt och används faktiskt också.

 ” Första tiden efter diagnosticeringen fick jag se över mina rutiner och lägga om vissa.”

Glenn Billqvist är en av alla tusentals diabetiker som ingår i forskningsprojektet ANDIS. Ett register som idag täcker in 90 % av vårdgivarna i Skåne och när det avslutas ska innehålla noggrann kartläggning av 20 000 diabetiker. Allt för att få en bättre bild över alla olika typer av diabetes och vilka behandlingar som kan vara mest effektiva.

Leif Groop, internationellt känd diabetesforskare och professor vid Lunds universitet, är hjärnan bakom ANDIS som drog igång 2008.

– När jag jobbade på en vårdcentral på 70-talet upptäckte jag att diabetes inte är så enkelt som typ 1 och typ 2.

Och det var så Leif Groops livslånga gärning inom diabetesforskning tog fart och som genom åren i hög grad bidragit till den ökade kunskapen om genernas roll vid typ 2-diabetes. Hans forskning upptäckte även en okänd form av diabetes LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults, en blandform av diabetes typ 1 och typ 2. Och med ANDIS tar forskare och läkare flera steg närmare att kunna förstå den enskildes patientens sjukdomsbild och vilken behandling som passar in exakt.

FÖRUTOM ÅLDER,VIKT OCH TIDPUNKTEN man insjuknade tar vårdcentralen även ett extra blodprov på patienten.

– Det är inte så sofistikerat kan tyckas, men med alla dessa blodprov har vi kunnat komma fram till att det finns fem olika typer av diabetes. Och det är ju otroligt viktigt att patienterna får rätt diagnos från början, för det påverkar vilka behandlingsformer vi ska använda , betonar Leif Groop. Vad forskningen kommer att hjälpa till med är att styra resurserna inom sjukvården så patienterna får rätt hjälp i tid. Det underlag vi fått fram har redan börjat påverka dimensioneringarna inom vården.

Sverige har sedan länge varit ett föregångsland när det gäller att involvera diabetikerna i sin diabetes. I vissa typer av diabetes kan patienten ta ett större ansvar och påverka sjukdomen med motion och kost. I slutändan drömmer Leif Groop och hans forskarkollegor om en app där testresultat och andra värden läggs in och där diabetikern själv kan hålla bättre koll på sin sjukdom.

– Vi har redan påbörjat arbetet med att utforma en app. Jag tror att den om fem år är ute och då kan hela Sverige ta emot mer preciserad medicin och behandling. När det gäller behandlingsformer för diabetes kommer de att fortsätta att utvecklas eftersom vi kommer att hitta nya typer av sjukdomen. Där hjälper de genetiska variablerna mycket till.

LEIF GROOP OCH HANS FORSKARKOLLEGOR sneglar även mot öst och Kina och har redan inlett ett samarbete med ett universitet.

-Diabetes är två gånger vanligare i Kina än i Sverige och varje år insjuknar 50 000, framförallt i typ 2 som i hög grad är ärftlig. Men för att komma ut i den kliniska verkligheten behöver vi en app.

För Glenn Billqvist väntar ett nytt blodprov lite längre fram för att kartlägga vilken typ av diabetes han har. Men än så länge är livet som vanligt och han svarar bra på de mediciner han får.

– Jag är yngst med mina 57 år i ett gäng med rallyvänner som kör äldre racerbilar från 30- och 40-talet. Jag kan nog tänka mig att flera av oss lever med kroniska sjukdomar, men det är inget vi pratar om. Vi planerar nu för nästa rally.

Text: Bodil Malmström

Bild: Kennet Ruona

Fakta

Diabetes runt om i världen

  • 2015 levde mer än 415 miljoner människor diabetes, det motsvarar 1 av 11 vuxna personer
  • 2025 kommer antalet stiga till 700 miljoner, 1 av 10
  • Antalet personer med typ 2-diabetes ökar i alla länder
  • 77% av människor som lever med diabetes bor i låg- och medelinkomstländer (2014)
  • 193 miljoner människor har diabetes utan att veta om det
  • 2015 orsakade diabetes 5 miljoner dödsfall, det är en person var sjunde sekund
  • Diabetes kostade minst 612 miljarder amerikanska dollar i hälso- och sjukvårds kostnader 2015
  • Varje år utvecklar 86 000 barn typ 1-diabetes

Källa: Internationella diabetesfederationen

NCD RisC. Lancet 387; 1513-30,2016.

Forskningsprojektet ANDIS

ANDIS

 

 

Se även