• Tareq Emtairah
    Tareq Emtairah

Forskare i exil möter Lundaforskare i visionära verkstäder

Så fort vapnen tystnar i Syrien, kommer folk återuppbygga sina liv och sitt land. Det är Tareq Emtairahs, docent vid IIIEE, starka övertygelse. Därför startar han och kollegor visionära verkstäder där exilforskare tillsammans med Lunds universitets forskare kommer att skissa på en hållbar framtid.

LUNDS UNIVERSITET Internationella miljöinstitutet och Centrum för Mellanösternstudier har redan lanserat idén till intresserade institutioner på en workshop i februari.

– Från universitetets och forskarnas perspektiv har vi lyxen och möjlighet att gå utöver den faktiska krisen och blicka framåt och tänka långsiktigt. Därför är detta projekt så viktigt, säger Tareq Emtairah med eftertryck. Vi kan genom att engagera forskare i exil ge dem en plats där de kan tänka fritt på hur man bäst bygger en framtid.

Visionsverkstäderna kommer att locka flyktingar från hela Sverige, och i första hand forskare från Syrien. Men konceptet är större än så.

– Det finns många konflikter i världen i dag som i Syrien, Irak och Libyen, säger Tareq Emtairah. Samma övningar i de visionära verkstäderna skulle kunna användas på andra områden som befinner sig i fysisk eller social chock. Både för dagens konfliktzoner men även för morgondagens. Hur kan vi återbygga ett land på hållbart sätt? Denna typ av kunskap skulle kunna vara en tillgång för Lunds universitet.

DET CENTRALA ÄR NU att mobilisera Lunds universitet och få saker att hända. Tareq ser en hel del kompetens inom olika forskningsområden inom teknik, arkitektur, sociologi, statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap som skulle kunna mötas. Han efterlyser även ett godkännande från ledningen vid Lunds universitet som kunde ge forskare resurser för att finansiera den tid som arbetet kräver.

– Du måste fråga dig själv, vad vinner vi på detta? En hel del skulle jag svara. Du får möjligheter att utveckla nya forskningsprojekt och även få ett tvärvetenskapligt samarbete kring dessa frågor.

Vilken typ av verktyg forskarna behöver och hur de skulle kunna kanalisera kunskapen till ledande aktörer i konfliktzonerna, det kan förhoppningsvis de visionära verkstäderna hitta svar på.

– Om vi berättar historier om och om igen, kan det sjunka ner någonstans i den politiska processen eller hos deltagarna själva. Ett av våra mål är att föra tillbaka kunskap. Jag inspirerades av hur de chilenska flyktingar som kom till Sverige på 70-talet återvände och aktivt bidrog till det ekonomiska och politiska livet i Chile samtidigt som de höll kontakten med Sverige.

Text: Bodil Malmström

Foto: Gunnar Melander

Se även