Djupare läsning i läsplattan

Tidningsindustrin brottas med sjunkande annonsintäkter och upplage- siffror. Kan de nya läsplattorna vända trenden?

I samband med att de första läsplattorna lanserades för ungefär fem år sedan inleddes ett forskningssamarbete mellan bransch- organisationen Tidningsutgivarna och ögonrörelseenheten Eye-track vid Lunds universitet.

– Då såg läsplattan ut att bli en intressant arvtagare till den tryckta tidningen, säger Nils Holmberg, doktorand i media- och kommunikationsvetenskap.

Genom att mäta ögonrörelser har forskarna jämfört hur vårt läsbeteende skiljer sig åt mellan olika medier. Hälften av alla försökspersoner i studien fick läsa en tryckt tidning. Resterande fick tillgång till exakt samma nyheter i ungefär samma layout på en läsplatta. Studierna visade att artikeltext fick mer lästid i den digitala versionen, bilder fick lika lite uppmärksamhet i båda medierna och annonser väckte mer intresse i det tryckta formatet.

– För att dra nytta av de goda egenskaperna hos båda medierna måste användargränssnittet i läsplattorna utvecklas så att innehållet blir mer papperslikt, säger Nils Holmberg.

I ett digitalt format ger länkar oss möjlighet att själva välja vad vi ska läsa härnäst. Det kan vara en av anledningarna till att vi läser djupare på läsplattor. Tryckta tidningar gynnas däremot av att vi skummar igenom fler nyheter då vi läser brett men inte djupt.

– På så vis har tryckta tidningar en mer allmänbildande funktion, säger Kenneth Holmqvist, docent i kognitionsvetenskap.

Text: Sven-E Lindberg

Publicerad: 2013

Se även